top of page

 

Denne DeDios unika billede kaldt "Ny Boder" er en del af 4 stk fotografier som blevet udstillet i "Til Kanten 2016" udstillingen arrangeret af Museumsinspektør Bjarne Meldgaard fra Danmarks Fotomuseum i Herning.

 

Noget særligt ved denne billede er at den modtog en innovationspris  i den internationelle fotoudstillingen "Til Kanten 2016"

 

Billederne blevet udnævnæt af et dommerpanel bestående af: fotograf Julie Helquist, fotochef på Jyllands-Posten, Brian Karmark, samt formanden for Aarhus Fotografisk Salon samt forstander ved Medieskolerne, Gunner Byskov.

 

Udstillingen til kanten varerde fra den 23. januar – 24. april 2016. Læs mere om Til Kanten 2016 her.

 

Fotograferet i 2014

Original Format 40x50cm

Formatter til salg: 40x50, 50x70, 70x100 cm

Farvepallet: Varme orange farver. 

Dogma: in-a-rush 2015® - ingen digitale maniuplationer, fremkaldt i farver.

Udstillet: Ja

  • Censurerende Fotoudstilling Til Kanten 2016, 
  • Danmarks Foto Museum i Herning 2016
  • Gudenå Kulturhuset Bjerringbro Juli 2022
  • Randers Stor Center Store Torv August 18-28 2022

 

Pris for en certificeret kopi format 40x50: 2.500 kr

Pris for en certificeret kopi format 50x70:  3.500 kr

Pris for en certificeret kopi format 70x100: 4.500 kr

Andre formatter samt indramning kan bestilling efter aftale med Juan DeDios - Skriv til juan@dedios.dk eller ring: 26274788.

 

---- EN -----

 

This DeDio's unique image called "New Houses" is part of 4 photographs that were exhibited in the "Til Kanten 2016" exhibition organized by Museum Inspector Bjarne Meldgaard from Denmark's Photo Museum in Herning.

 

Something special about this photo is that it received an innovation award in the international photo exhibition "Til Kanten 2016"

 

The photos have been nominated by a panel of judges consisting of: photographer Julie Helquist, head of photography at Jyllands-Posten, Brian Karmark, and the chairman of the Aarhus Fotografisk Salon and principal at the Media Schools, Gunner Byskov.

 

The exhibition to the edge ran from 23 January – 24 April 2016. Read more about Til Kanten 2016 here.

 

Photographed in 2014

Original format 40x50cm

Formats for sale: 40x50, 50x70, 70x100 cm

Color palette: Warm orange colors.

Dogma: in-a-rush 2015® - no digital manipulations, developed in color.

Exhibited: Yes

Censoring Photo Exhibition Til Kanten 2016,

Denmark's Photo Museum in Herning 2016

Gudenå Kulturhuset Bjerringbro July 2022

Randers Stor Center Store Torv August 18-28 2022

Price for a certified copy format 40x50: DKK 2,500

Price for a certified copy format 50x70: DKK 3,500

Price for a certified copy format 70x100: DKK 4,500

 

Other formats and framing can be ordered by agreement with Juan DeDios - Write to juan@dedios.dk or call: 26274788.

 

HISTORICAL FACTS:

Nyboder "New Houses" is a historic row house district of former Naval barracks in Copenhagen, Denmark. It was planned and first built by Christian IV to accommodate a need for housing for the personnel of the rapidly growing Royal Danish Navy and their families during that time. While the area is still commonly associated with the name of its founder as one of his numerous building projects around Copenhagen, the Nyboder seen today was in fact, except for a single row of houses in St. Paulsgade, built from 1757.

New Houses - Copenhagen

kr2,500.00Price
    bottom of page